Eva Vincūne un tās grāmatas

Grāmatu apraksts un autores biogrāfija isumā

Evita Vincūne. Kripatiņa. Mazās skudriņas ceļojums

Vai arī vismazākie no mums var paveikt lielas lietas un piedzīvot elpu aizraujošas dēkas?

Var, ja vien mājās gaida mīļa ģimene un ceļā palīdz krietni draugi.

Niecīgākā skudru valstības iemītniece - mazā, bet drosmīgā Kripatiņa - ļoti vēlas palīdzēt “lielajiem” viņu nopietnajos darbos, taču netīšām apmaldās un uzsāk piedzīvojumiem bagātu ceļojumu.

“Mazās skudriņas ceļojums” ir sirsnīga un aizskustinoša grāmatiņa, ko vecāki var lasīt saviem mazajiem gan pirms laišanās miedziņā, gan kā aizraujošu stāstu jebkurā dienas laikā.

Māksliniece Roxana Ntamack.

https://www.janisroze.lv/lv/gramatas/berniem-un-jaunatnei/dailliteratura-berniem-un-jaunatnei/gramatas-jaunaka-skolas-vecuma-berniem/kripatina-mazas-skudrinas-celojums.html

Evita Vincūne. Kripatiņa. Mazās skudriņas Medaljons

Šis ir stāsts par mazāko skudriņu karaļvalstī - Kripatiņu. Viņa ir drosmīga un piedzīvojumiem kāra.

Šis ir stāsts par Kripatiņas un viņas neparastā drauga ceļojumu uz brīnumu zemi, par nokļūšanu bišu karaļvalstī, par zelta istabas noslēpumu, par interesantiem un aizraujošiem tēliem ko Kripatiņa sastop savā ceļā un neredzētiem brīnumiem.

Šis ir stāsts par īpašu draudzību. Šis ir ceļojums.

Māksliniece Roxana Ntamack.

https://www.janisroze.lv/lv/gramatas/berniem-un-jaunatnei/dailliteratura-berniem-un-jaunatnei/gramatas-jaunaka-skolas-vecuma-berniem/kripatina-mazas-skudrinas-medaljons.html

Evita Vincūne. Miega čukčukbānis

Bērns klausās skaņās, tonī un intonācijā kā Jūs lasat to .

Šī grāmata - jautrā skaņu virknē izzinot, mācoties skaņas un palīdzot attīstīt radošo domāšanu un iztēli bērniem un vecākiem.

Mākslinieks Edwin Maximiliano Daboin Aranguibel

Mākslinieciskais noformējums - Liega Krūklīte.

Autore Evita Vincūne

https://www.latvijasperles.lv/lv/9943-gramata-miega-cukcukbanis.php

Evita Vincūne. Olu uzbrukums

Stāsts par Ošertonas ciematiņa iedzīvotājiem - olām un to neparedzētiem notikumiem, par uzticamiem draugiem un neticamiem iznākumiem. Šī ir spraiga, notikumiem bagāta pasaka, aizraujošu un spilgtu tēlu un to raksturu, iedvesmojoša un pamācoša, bet galvenokārt jautra un humoristiska mazajiem lasītājiem.

Mākslinieks Camilo Andés Zepeda Meza.

https://www.gramatnicaglobuss.lv/gramatas/b%C4%93rnu--jaunie%C5%A1u-literat%C5%ABra-198/las%C4%81mgr%C4%81matas-pasakas-216/olu-uzbrukums

Autore par sevi.

Birzgales Avīze Nr.272 2017.gada 13. septembris 2

Kripatiņa. Mazās skudriņas Medaljons

Mani sauc Evita Vincūne. Bērnību un savus pusaudžu gadus esmu pavadījusi Birzgalē.

Esmu gājusi bērnudārzā "Birztaliņa" un pirmos mācību gadus pavadīju tieši šeit – mazā

ciematiņā, kuru vienmēr saukšu par savām mājām. Jau skolas laikā patika rakstīt

sacerējumus un mazus stāstiņus, tomēr nekad nebiju sevi iedomājusies kā rakstnieci.

Sevi vairāk iepazinu un atradu sevī drosmi uzdrīkstēties dzīvojot svešzemē, kur

arī tapa mana pirmā bērnu grāmata "Kripatiņa". Bērnībā ļoti patika daba. Esmu to vienmēr

ar interesi un sajūsmu vērojusi. Tādēļ arī rakstot šo darbu, iedvesmu smēlos no savām

spilgtākajām bērnības atmiņām, smaržām un piedzīvojumiem. Stāsts par Kripatiņu tapa

pavisam nejauši, to uzrakstīju rotaļājoties bez nekādas piespiešanas ar vieglumu un

entuziasmu.

Sapratu, ka bērnu grāmatas rakstīt ir ļoti aizraujoši un radoši interesanti. Bērni kā

klausītāji un lasītāji ir paša uzticamākā auditorija. Viņi atvērti dosies tavam domu

lidojumam līdzi, izdzīvojot katru mazāko notikumu un pārdzīvojumu tavā stāstā, viņi ir

atvērti visam.

Cieņā, Evita Vincūne

http://www.birzgale.lv/avize/2017/septembris.pdf