Elfu rases un to evolūcija_1

09.03.2004.
R
īgas Valsts 1. ģimnāzija, 11.e klase
Darba vadītāji: Kultūras vēstures skolotāja Ilze Putniņa; LU docents Juris Vīksna
.

image002Anotācija

Darba mērķis ir atklāt dažādo elfu rasu evolūciju ar filoģenētisko koku metodēm. Tāda veida metodes elfu evolūcijas atklāšanai līdz šim nav tikušas izmantotas. Elfu rases vispār ir maz pētītas saistībā viena ar otru, tās biežāk tikušas pētītas katra par sevi, neievērojot visu elfu attīstību. Tiek mēģināts atrast vienotu visu elfu senci, kāds arī līdz šim nav nedz meklēts, nedz arī atklāts nejauši.

Darbā vispirms tiek apskatītas elfu rases katra atsevišķi, lai varētu izveidot elfu īpašību tabulu, kuru varētu piemērot kādai no filoģenētisko koku metodēm.

 

 

Tiek apskatītas dažādās metodes, lai noskaidrotu, kura būtu visdrošākā, un kurai varētu piemērot datus, kas zināmi par attiecīgajām elfu rasēm.

Tiek noskaidrots, ka visprecīzākā būtu attālumu metode, bet tās pielietošanai pietrūkst precīzu ziņu par tik noslēpumainiem radījumiem, kādi ir elfi. Tiek izvēlēta binārāīpašību metode, un tiek apskatīti divi tās iespējamie veidi. Vienam no tiem hipotētiskais elfu sencis ir jāapraksta vispirms, otra brīvi interpretējot dotās īpašības, pati atrod hipotētisko senci.

Elfu evolūcija, kā arī hipotētiskais elfu sencis katrai metodei atšķiras. Tas liecina, ka vēl arvien nav atrasts drošs elfu evolūcijas ceļš, jo pretējā gadījumā tam būtu jāsakrīt meklējot ar abām metodēm. Šī nesakritība rodas tādēļ, ka nav pietiekoši precīzas elfu īpašības, kas tiek dotas programmām, kas meklē šos evolūcijas ceļus.

Ievads

Šajā darbā tiks apskatītas populārākās elfu rases, to raksturīgākās īpašības un iespējamā radniecība. Autore uzskata, ka kaut arī tas vēl iepriekš nav pētīts, elfiem pastāv kopējs sencis un tie ir evolucionējuši un pakāpeniski attīstījušies par dažādajām elfu rasēm, kuras tagad pastāv literatūrā un spēlēs. Darbā ir mēģināts atrast iespējami patiesāko evolūcijas ceļu, kā arī izveidot hipotētiskā senča tādu kā portretu.

Vispirms tiks noskaidrots vispārējs elfu raksturojums, kā arī tas, kur atrodama informācija par elfiem. Tad tiks aprakstīta katra elfu rase atsevišķi un mazliet sīkāk. Visas elfu īpašības tiks apkopotas vienā kopīgā tabulā, lai varētu tās piemērot programmai, kas tās izanalizē, lai apvienotu filoģenētiskajā kokā. To apskatot varēs secināt, kuri elfu paveidi ir radniecīgi.

Elfu rases, kuras tiks apskatītas, ir augstie elfi, meža elfi, sudraba elfi, spārnotie elfi, jūras elfi, salavecīša palīgi elfi, mājas elfi un tumšie elfi. Ziņas par tiem atrastas dažādās grāmatās, pasakās, ļoti daudz – internetā, dažādās spēlēs. Mazliet ir arī autores pašas priekšstati par elfiem.

Tiek apskatītas filoģenētisko koku veidošanas metodes. Filoģenētisko koku veidošana ir bioloģijā pazīstams dažādu sugu kopējās evolūcijas noteikšanas paņēmiens. Filoģenētiskos kokus var veidot pēc attālumu matricas, kas dod filogrammu. Tos var veidot pēc binārās īpašību matricas, kura dod kladogrammu. Gan viena gan otra koka gadījumā tiek ievērots parsimonijas princips, kas nosaka, ka koki tiek veidoti ar mazāko iespējamo zarojumu skaitu.

Pirmā nodaļa apskata, kas ir elfi un kur tos var „sastapt”. Tālākās deviņas nodaļas apskata konkrētas elfu rases, apakšnodaļās aplūkojot to dzīvesvietu, izskatu un sociālo attieciibu īpatnības attiecīgajām rasēm. Vienpadsmitā nodaļa apskata metodes, kādas iespējamas filoģenētisko koku konstruēšanā, kādi dati tām nepieciešami, sīkāk kladogrammas, kuras var veidot pēc īpašību matricas, jo tikai to var izveidot ar informāciju, kas pieejama par elfiem. Nākamās nodaļas ir īpašību tabula, filoģenētiskie koki pēc divām atšķirīgām metodēm, iespējamā senča apraksts un visbeidzot secinājumi.

1. Elfi

Elfi ir tēli fantāzijas literatūrā, mītiskajā literatūrā un mūsdienās arī lomu spēlēs (RPG). Pirmie elfi parādās ķeltu un skandināvu mītos. Jau tad tie ir ļoti atšķirīgi, un reizēm grūti izšķirt, vai tie ir elfi, vai kādi citi maģiski radījumi.

Pazīstami arī dažādi mazie gariņi elfi, dažus no tiem latviski tulko kā rūķus, taču darbā tiks uzskatīts, ka “elf, elves” no angļu valodas var tulkot kā “elfs, elfi”. Angļu “pixies” ir tādas būtnes, ko latviski varētu tulkot kā “elfi”. Oxford advanced learner’s dictionary vārds “elf” tiek skaidrots kā maza feja, kas mēdz izjokot cilvēkus. Pēc autora domām tā gluži nav, elfi nav fejas, kaut gan varētu būt radniecīgi.

Pirmie mūsdienu fantāzijas elfiem līdzīgie elfi pieminēti Dž.R.Tolkīna darbos. Tie parasti ir par cilvēku nedaudz mazāki, slaidāki un bez fiziskā skaistuma tiem piemīt arī sirdsšķīstums un augsti morāles principi.

Tumšie elfi atšķiras, jo, kaut arī tie ir ļoti skaisti, tie ir haotiski un bieži vien pat ļauni. Pirmie ļaunie elfi parādās skandināvu mītos, taču tie ir pavisam noslēpumaini, un tos var pat sajaukt ar troļļiem. Literatūrā tumšie elfi pirmo reizi parādās pēc spēles “Dungeons and Dragons” M.Weiss un T.Hickman darbu sērijā “Dragonlace”.

Mūsdienās visplašāk pazīstamā ir “Forgotten Realms” pasaule, kurā parādās tādi elfu veidi, kāūdens elfi, gaisa elfi (Avariel) un jau zināmie tumšie elfi (Drow).

Elfiem ir paradums būt noslēpumainiem, cilvēkiem un citiem radījumiem vispār nerādīties, tādēļ ziņas par viņiem dažādos avotos bieži vien ir atšķirīgas vai neprecīzas. Taču galvenās, raksturīgākās īpašības var saskatīt.

2. Augstie elfi

image002   image004

2.1 Dzīvesvieta

Augstie elfi dzīvo mežos, kur tiem ir savas apburtās pilsētas. Šo elfu pilsētas, līdzīgi kā sudraba elfu mājvietas, ar burvestību palīdzību tiek pasargātas no visa ļaunuma. Iespējams, viņu mājvietas atrodas Lorien (kartes augšā, centrā).

image006

2.2 Izskats

Šie, gluži tāpat kā daudzi citi elfi, tiek uzskatīti par ļoti skaistiem radījumiem. Tie ir nedaudz īsāki par cilvēkiem, taču slaidās uzbūves dēļ var izskatīties gari. Viņi var arī likt skatītājam uzskatīt, ka viņi ir lielāki, ar burvestību, vai kādu citu cilvēku neizprastu spēju palīdzību.

Viņi nēsā gaišas drēbes un viņiem ir apmetņi, kuri ir austi no īpaša materiāla, tādēļ padara nēsātāju praktiski neredzamu.

2.3 Attieksme pret citiem un savā starpā

Necenšas rādīties acīs citu rasu pārstāvjiem, gluži tāpat kā pārējie elfu veidu pārstāvji. Principā neattiecas pret kādu citu veidu radībām ar kaut kādu nicinājumu, ja vien tie neizturas tā, lai izraisītu šo nepatiku.

Šiem elfiem ir ļoti stingra monarhija ar mantojamu varu. Arī likumi ir stingri, bet šie elfi tik labi saprotas savā starpā, ka nav mēģinājuši sacelties. To veicina arī katra elfa personīgie augstie morāles standarti.

3. Meža elfi

image008

3.1 Dzīvesvieta

image010Domājams, nevienu nepārsteigs apgalvojums, ka meža elfi dzīvo mežos. Tie ir ļoti dziļi, cilvēku neizvandīti, dabiski, neskarti meži. Meža elfi mīt kokos izbūvētās mājās, kurās nokļūst pa paštaisītām kāpnēm, virvēm, kā arī vienkārši ierāpjoties.

Lai gan tiek uzskatīts, ka meža elfi ir mežonīgāki par augstajiem vai sudraba elfiem, tie tomēr prot izbaudīt skaistumu dabā.

3.2 Izskats image012

Mazliet rupjāk būvēti par citiem elfiem, tomēr par cilvēkiem mazlietiņ smalkāki, kā arī vidēji īsāki par vidēji garu cilvēku. Tērpušies meža krāsas apģērbā, kas vairāk ir praktisks un ērts, nekā skaists. Mati un acis brūni, vai gaiši brūni, ausis pagarinātas

3.3 Attieksme pret apkārtējiem un savā starpā

image014Meža elfi ir mednieki un klaiņotāji. Tie ir gana mežonīgi, lai nogalinātu, ja jūtas apdraudēti, kaut nemēģina nogalināt tīri izklaides pēc. Savā starpā saprotas labi, kaut arī tiem nav īpašas vienotas pārvaldes formas.

 

 

 

 

 

 

image0164. Jūras jeb ūdens elfi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1 Dzīvesvieta

Kā jau norāda pats nosaukums, ūdens elfi dzīvo gan saldūdens tilpnēs (upēs un ezeros), gan sāļūdens tilpnēs (jūrās un okeānos). Viņi var ilgi uzturēties kā zem ūdens, tā arī virs zemes, tiesa pēc ilgāka laika uz sauszemes tie atkal cenšas nokļūt pie ūdens. Tie var arī adaptēties „nepareizajā” ūdenī, proti, saldūdens elfi pēc kādas dienas jutīsies labi jūrā un otrādi.

image0184.2 Izskats

Tāpat, kā gandrīz visiem elfiem, arīūdens elfiem ir smailas ausis, tie ir nedaudz īsāki par cilvēkiem, taču mazlietiņ smagnējāki par citiem elfiem. Īpatnība ir koši, arī sudrabaini zilas un zaļas matu, lūpu acu krāsas, kā arī zils vai zaļš apģērbs. Tiem ir spuras pie rokām un kājām, kā arī peldplēves starp pirkstiem.

image0204.3 Attiecības ar pārējiem un savā starpā

Ūdens elfi ir diezgan brīvi un neatkarīgi, kaut arī viņiem pastāv pārvaldes sistēma, kur katrs elfs ir uzticīgs kādai organizētai grupai vai tās vadonim. Reizēm tas ir karalis vai karaliene, kuriem gan pār indivīda dzīvi ir maza teikšana.

Cilvēkiem tie parādās ļoti reti, taču ir gadījumi, kad cilvēki ir izglābti no noslīkšanas, un tiek uzskatīts, ka to izdarījuši elfi.

5.Sudraba jeb pelēkie elfi

image022Saukti arī par mēness elfiem, šie elfi tiek uzskatīti par vienu no pirmajām dzīvo būtņu rasēm. Šie ir arī no spēcīgākajām burvestību pratēju rasēm.

5.1 Dzīvesvieta

Kalnu ielejas un apburti meži ir vietas, kur mīt šie cēlie elfi. Atšķirībā no mājas elfiem, kuru mājvietas slēpj burvji, tie savas mītnes paši padara nepieejamas mirstīgajiem cilvēkiem. Reti, reti kādam mirstīgajam izdodas izvairīties no burvestībām, vai iegūt kāda elfa labvēlību, lai tiktu viņu apburtajās mītnēs.

5.2 Izskats

Stalti un slaidi, tie droši vien ir garākie no visiem elfiem. Mati tiem ir gari un blondi. To toņi iespējami no sidrabaini baltiem, līdz tumši dzintaraini blondiem.

Acis lielas un skaidras, visās iespējamās krāsās.

Apģērbs labi pašūts un ļoti dažāds. Mēdz valkāt apmetņus, kuriem gan nav tik noteiktas maskēšanās funkcijas, kā meža elfiem.

5.3 Attiecības

Dzīvo organizētās karalistēs. Šiem elfiem augstdzimušie ir īpaši atšķirīgi. Nekādas sacelšanās, dumpji vai cita veida neapmierinātība ar pastāvošo kārtību nav novērotas.

Attiecībās ar mirstīgajiem ir ļoti uzmanīgi un atturīgi. Taču ļoti uzticami draugiem. Necieš ļaunumu, ļoti stingri pieskata, lai viņu mežos atrastos labas būtnes. Tādēļ bieži vien viņu meži tiek uzskatīti par bīstamiem, jo tikai ļoti reta mirstīgā būtne ir tik patiesa un skaidra visā savā būtībā, lai varētu laimīgi tikt cauri sudraba elfu apburtam mežam.

6. Spārnotie elfi

image024

6.1 Dzīvesvieta

image026Spārnotie elfi dzīvo tālu kalnos, vai jebkur citur tālu prom no civilizācijas.

Tur tie veido savas pilsētas, kuras vienkāršiem mirstīgiem nav lemts redzēt.

Viņiem patīk arī tropu meži ar augstiem kokiem, kuros netiek nekādi citi saprātīgi vai ne tik saprātīgi radījumi

6.2 Izskats

image028Spārnotie elfi izskatās vēl smalkāki un vieglāki par sudraba vai augstajiem elfiem. Tiem ir mīksti viegli spārni, kas parasti ir balti, taču mēdz variēt līdz pat melniem.

Acis tiem ir lielākas, kā visiem pārējiem zemes elfiem, izņemot mājas elfus. Acu krāsas parasti ir košas no dzintara oranžām, līdz pat violetām. Mati gari, viegli un mīksti. Parasti vai nu ļoti gaiši blondi, vai melni. Apģērbs, ko nēsā spārnotie elfi izskatās pēc togām, jo citāda veida apģērbi nav

piemēroti spārniem. 

image0306.3 Attiecības ar citiem

Spārnotie elfi cenšas daudz nekontaktēties ar citiem saprātīgiem vai mazāk saprātīgiem radījumiem. Paši savā starpā veido kopēju sabiedrību, par pārvaldes formu nekas sīkāk nav zināms. Iespējams, līdzīgi kā citiem elfiem, viņiem ir brīvi indivīdi, kuri savā starpā saprotas tik labi, ka īpaša pārvalde tiem pat nav vajadzīga.

Par spārnotajiem elfiem galvenokārt zinām no RPG “Forgotten Realms”, kurā tie parādās ar nosaukumu Avriel.

7. Salavecīša palīgi elfi

image032

Turpinājums sekos