Zinātne un patiesība

Kods: 9789984800639
Ražotājs: ( Avots )
Autors: Vedins Ivans

• Kas ir zinātne? • Zinātniskuma prasības • Ezoterika - patiesība, maldi vai krāpšana? • Fakts un problēma, hipotēze un teorija • Zinātnes alternatīvas
• Zinātne un metode • Gudrības celš
• Eksistēšanas paradokss • Realitātes veidi • Lieta, īpašība un attiecība
• Nacionālo attiecību loģika • Sakarību tīkls • Cēlonis un sekas
• Kustība un enerģija • Biolauks un aura, vampīri un donori

 

 


• Kas ir brīnums? • Likums un norma • Kas ir atlauts? - Pasaules sistēmiskums • Vai veselais ir daļu summa? -Saturs un forma: kas ir primārs?
• Pašvadāmas sistēmas - Haoss rada kārtību - Kultūras pasaule, sabiedrība un vadība • Darba organizācija un vadītāja personība • Kas ir attīstība?
• Stabilitātes noslēpums • Pašcieņas formula
• Kas ir domāšana? • Intuīcija un jaunrade • Kas ir patiesība?
• Maldi un meli • Zināšanas un ticība • Par uzticību principiem • Kas ir ideja?
• Patiesība un pierādījums • Nav noķerts - nav zaglis? • Pasaules uzskats,
vērtības un vērtējums • Taisnības ceļš • Patiesība un taisnīgums

Ivans Vedins
Habilitētais filozofijas doktors, Latvijas Zinātņu akadēmijas korespondētājloceklis, Latvijas Policijas akadēmijas profesors, vairāku publikāciju autors par zinātniskās izziņas metodoloģiju, loģiku, augstskolu didaktiku un personības filozofiju.