Visādi notikumi

1.

http://gostyam.sebastopol.ua/news/11/01/120111005.shtml

Uzņems filmu par Krimas ģērboni.
12.01.11

Krimā, 20. janvārī startē ilglaicīgs sociālais projekts „Mūsu sargs - grifs”, kura gaitā pussalas iedzīvotāji varēs uzrakstīt scenāriju multfilmai par savu ģērboni. [Kā zināms, Krimas ģerbonī arī ir grifi – t.p.] Projekts veicināšot grifa kā pussalas simbola popularizēšanu un ir aicināts ar multfilmas tematiskās animācijas palīdzību ieaudzināt bērnos patriotisma jūtas.

 

 

Divu mēnešu laika Krimas iedzīvotāji varēs sūtīt scenārijus īsmetrāžas multfilmām. Uz labāko stāstu bāzes Ukrainas, Krievijas un Baltkrievijas jauno multiplikatoru savienības spēkiem tiks veidotas multfilmas. Projektu noslēgs Simferopolē ar darbu svētku prezentāciju. Organizatori precizē, ka projekts ir sociāls, tāpēc vēlāk multfilmas izplatīs bez maksas.

2.

http://www.liktendarzs.lv/
Kas ir Likteņdārzs?
Ar visas Latvijas tautas atbalstu uz salas Koknesē top Likteņdārzs. Nav dienas, kad to neapmeklētu cilvēki no visdažādākajām Latvijas vietām. Pavasarī, vasarā un pat vēlā rudenī - arī talcinieki. Iemesli, kāpēc cilvēki grib iesaistīties, katram ir savi, tomēr viņus visus vieno viena lieta - vēlme ar savu darbu palīdzēt tapt kaut kam, kas viņiem ir svarīgs.

http://www.ebaznica.lv/epolemika/2_297_0.html

Pie Kokneses uz salas Daugavā tiek izbūvēta grandioza mūsu senču piemiņas vieta 10 miljonu apmērā. Domāta latviešu senču piemiņai, kurs par katru mirušo varēs nolikt akmeni (jau liek). Krustu tur velti meklēt, viss pēc dzen-budistu garīgiem principiem, arhitekts arī budists. Manuprāt, tas viss balansē uz okultisma robežas...
Publiska appriešana nav bijusi, projekts top anti-demogrātiskā veida tautai stāstot melus un demagoģiju. Diemžēl atbalsta to mūsu inteleģence. Vasarā "iesvētīja" to 2 mācītāji. Tā paši latvieši iznīcina savu identitāti.