Valdis Segliņš. Maģija un burvestības Senajā Ēģiptē

Grāmata vēsta par būtisku seno ēģiptiešu dzīvesveida un reliģiskās pārliecības daļu, kas veidojās un nostiprinājās ilgstošā aizvēsturiskā laikposmā

Autors profesors Valdis Segliņš ir centies iespējami vispusīgi apskatīt seno ēģiptiešu maģiskos rituālus un burvju vārdus, ar tiem saistītās zināšanas dažādos senvēstures posmos. Darbs ir papildināts ar citātiem un norādēm uz pirmavotiem un paredzēts visiem, kuri interesējas par vēsturi, par sabiedrības priekšstatu veidošanos.

http://www.virja.lv/lv/gramata/magjija-un-burvestiibas-senaja-egjipte/10727.html

Valdis Segliņš

Valdis Segliņš dzimis 1958. gadā Līgatnē. Beidzis Ļeņingradas Kalnu institūtu, strādā Latvijas Universitātes Ģeogrāfijas un zemes zinātņu fakultātē. Izdotas 10 grāmatas, pēdējos gados LU Akadēmiskajā apgādā iznākušas "Senās Ēģiptes rakstu noslēpumi" (2011) un "Megalīti. Pasaule. Latvija" (2012).

https://www.satori.lv/profile/valdis-seglins