Vai Krievijā ir dzīvojuši krokodili?

Kad ir aizgājuši bojā pēdējie Krievzemes savvaļas krokodili?

Par Krieviju, kā par ziloņu dzimteni pat nav smieklīgi. [Atsauce uz anekdoti par to, ka padomju laikos vienmēr uzsvēra, ka visi slavenākie tehnikas izgudrojumi ir vispirms radīti Krievijā, tad jau arī ziloņi ir radušies tur pat - t.p.] Taču par krokodilu dzimteni viss nav tik viennozīmīgi. Pilnīgi ticami rakstiski avoti ļauj teikt, ka gandrīz līdz XIX gadsimta beigām [krievu valsts] rietumos krokodili ir dzīvojuši. Neteiksim, ka visur, bet tomēr, kā saka, bijuši pamanāmi.

Lasām angļa Džeroma Gorseja slavenās piezīmes, kas datētas ar XVI beigām. 1589. gadā viņš kārtējo reizi brauc uz Krievzemi. Jāņem vērā, ka 100% no ārzemniekiem, kuri apmeklēja Krievzemi un vēlāk Krieviju [domāta bijusī Kijevas Krievzeme un Maskavija - t.p.], pēc dokumentiem bija ne tikai tirgoņi un sūtņi, bet arī ārzemju aģenti.

Citiem vārdiem sakot, spiegi. Vai nu Svētā Krēsla, vai kāda cita Eiropas monarha izlūki. Viņu piezīmes ir savdabīgi ziņojumi centram. [Atskaņas No Lielā krievu mīta par to, ka visa pasaules to tikai vien sapņo, lai iznīcinātu Krieviju - t.p.] Tātad, lūk, ko raksta šis Gorsejs. (Citāts no: Джером Горсей. Записки о России. XVI – начало XVII в. М.: издательство МГУ, 1990.)

Reptīļus rāva ar šķēpiem.

"Es izbraucu no Varšavas vakarā, pārbraucu upi, kur krastā gulēja indīgs, miris krokodils, crocodileserpent, kuram mani cilvēki sarāva vēderu ar šķēpiem. Tajā laikā izplatījās tāda smaka, ka es gluži saindējos un nogulēju slims tuvākajā ciemā, kur sastapu tādu līdzjūtību un kristīgu palīdzību man, svešzemniekam, ka brīnumaini izveseļojos".

Tas ir, šodienas Baltkrievijā, rietumu Krievzemē, šis pieredzējušais aģents, angļu tirdzniecības kompānijas augstu stāvošs darbinieks, kurš jau ne reizi vien brauca uz Krieviju un labi zināja apkārtni, atklāja nezināmu dzīvnieku.

Tālāk paņemsim vēl vienu cilvēku, vēl autoritatīvāku vēstures zinātnē, arī profesionālu spiegu, austriešu un pāvesta vēstnieku Sigizmundu fon Gerberšteinu. Viņš Krievijā bija divas reizes. Pirms Gorseja. 1517. un 1526. gadā. Viņa analītiskais apraksts "Piezīmes par maskavijas lietām" daudzu zinātnieku acīs ir visai ticams. Lūk, ko viņš raksta par to pašu Rietumkrievzemes reģionu.

"Šajā apgabalā ir daudzas birzis un meži, kur var novērot šausmīgas parādības. Tur ir ļoti daudz elku pielūdzēju, kuri baro savās mājās tādus kā penātus, kaut kādas čūskas ar četrām īsām ķepām kā ķirzakas ar melnu un taukainu ķermeni, kam ir ne vairāk kā trīs sprīžu garums un ko sauc par givoitiem (Givuoites). Zināmās dienās cilvēki iztīra savas mājas un ar kaut kādām bailēm, ar visu ģimeni svētā aizgrābtībā pielūdz tos, kas izlien pie noliktās barības. Nelaimes izskaidro ar to, ka dievība-čūska ir bijusi slikti pabarota". (Citāts no: Герберштейн Сигизмунд. «Записки о Московитских делах». СПб, 1908.)

Trīs sprīži - tie ir apmēram 60-70 centimetri. "Penāti", ko piemin Gerberšteins, ir dievības, mājas pavarda aizbildņi Senajā Romā, tas katram izglītotam cilvēkam, kas zināja grieķu-romiešu mitoloģiju, toreiz bija saprotams. [Man gan liekas, ka viņš apraksta zalkšu kultu - t.p.]

Kas mums ar to ir, izlasot šo divu ārzemju aģentu aprakstus par ceļojumu uz Krievzemi? XVI gadsimtā valsts rietumos dzīvoja nesaprotami radījumi, kas līdzīgi mūsdienu krokodiliem un milzīgām ķirzakām-varāniem. Fantastika? Diezin vai. krokodili

[Simptomātiski, ka notikumi īstenībā risinās Polijā un Lietuvas dižkunigaitijā, bet autors par to pat neieminas - t.p.]

«Людей много поядоша»

Ko par to rakstīja šajos gados pie mums par šiem nepazīstamajiem dzīvniekiem?

Ja atveram "Krievu hroniku pilno sarakstu", tad Pleskavas hroniku nodaļā par 1582. gadu var atrast apbrīnojamu ierakstu: «В лето 7090 (1582) изыдоша коркодили лютии звери из реки и путь затвориша, людей много поядоша, и ужасошася людие и молиша Бога по всей земли; и паки спряташася, а иных избиша. Того же году преставися царевич Иван Иванович, в Слободе, ноября в 14 день».

[7090. (1582.) gada vasarā nikni zvēri izlīda no upes un, ceļu nosprostojot, daudz cilvēkus apēda, un cilvēkiem bija lielas šausmas un viņi Dievu lūdza visā zemē; un zvēri paslēpās, bet citus nosita. Tajā pašā gadā caradēls Ivans Ivanovičs mira 14. novembra dienā, Slobodā" -t.p.]

Atkal Rietumkrievzeme, atkal nepazīstamie "korkodili" [tā šos zvērus dēvēja tajos laikos - t.p.], tikai vairs ne piejaucētas, "mājas dievības", bet nikni plēsoņas, kas uzbrūk cilvēkiem!

Autoritatīvais krievu zinātnieks, PSRS ZA, bet pēc tam Krievijas ZA akadēmiķis, vēsturnieks Boriss Ribakovs bija stingri pārliecināts, ka senos laikos Krievzemes teritorijā dzīvoja krokodili. Viņš sniedz vēl vienu hronikas piemēru. No tām pašām vietām.

Mazurinas hronikā ir apbrīnojams stāsts par to, kā Sloveneskas pilsētas ( tagadējās Veļikijnovgorodas) dibinātāja kņaza Slovena dēls Volha (Volhva jeb Volhova) pārvērtās. Kņazs vienu upi, kas ietek Ilmeņa ezerā, nosauc savas sievas vārdā par Šelonu, bet otru, kas iztek no ezera un vēlāk ietek atpakaļ, par Volhovu, par godu dēlam, kurš kļūst par vilkati.

«Болший сын оного князя Словена Волхов бесоугодный и чародей лют в людех тогда бысть, и бесовскими ухищрениями и мечты творя и преобразуяся во образ лютаго зверя коркодела, и залегаше в той реце Волхове водный путь и непокланяющихся ему овых пожираше, овых извергая потопляше; сего же ради люди, тогда невегласи, сущим богом окаяннаго того нарицаху и Грома его, или Перуна, нарекоша».

[Šī kņaza Slovena lielais dēls Volhovs toreiz bija burvis: nelabajiem mīļš un nikns pret cilvēkiem, ar velnišķīgiem paņēmieniem viņš vīzijas radīja un baismā zvērā korkodelā pārvērtās, un tajā Vilhovas upē, ūdens ceļā iegūlās un visus, kas viņam neklanījās aprija, pirms tam noslīcinot; tāpēc cilvēki viņam pakļāvās un to nešķīsteni par dievu iesauca, gan par Pērkonu, gan Perunu - t.p.]

Pēc nāves viņš, Volhva«со многим плачем от невеглас ту погребен бысть окаянный с великою тризною поганскою, и могилу ссыпаша над ним вельми высоку, яко есть поганым. И по трех днех окаянного того тризнища просядеся земля и пожре мерзкое тело коркоделово, и могила его просыпася над ним купно во дно адово, иже и доныне, якоже поведают, знак ямы твоя стоит не наполняяся».

[...ar lielu neticīgo raudāšanu tepat melabais, ar lielām, pagāniskām ceremonijām tika apglabāts, kapu virs viņa uzbēra ļoti augstu, kā jau priekš pagāna. Pēc trim dienām zeme nosēdās un aprija tā pretīgo korkodela ķermeni, un kaps virs viņa tā iesēdās, it kā līdz ellei iebruktu, tā kā pat šodien stāsta, ka tajā vietā bedre vien ir un nekādi nepiepildās - t.p.]

Atkal "korkodels"! Turklāt, Volhovas upē. Tajā pašā rajonā. Saprotams, ka tā ir krāšņa leģenda un metafora... Taču... pats jēdziens... Lasi šīs pārsteidzošās ziņas un sāc aizdomāties, varbūt toreizējie krievu cilvēki ir kaut ko saputrojuši?! No kurienes tāds nesaprotams vārds "korkodils", krokodils?! Ko viņi ar to domāja?

Vai mums ir darīšana ar dzīviem izrakteņiem?

Krievu cilvēki lieliski zināja par ko runāja. Jāsaprot, ka diezgan daudz krievu svētceļnieku apmeklēja svētās lietas Izraēlā, Ēģiptē un Sīrijā, un protams, redzēja arī īstos krokodilus. Un nosaucot plēsīgos zvērus Pleskavas tuvumā par "korkodiliem", senči lieliski saprata to, par ko viņi runāja. Kā raksta lielais slāvu pagānisma pētnieks, akadēmiķis B. A. Ribakovs savā grāmatā "Senās Krievzemes pagānisms", jau IV-X gadsimtā Novgorodas slāvi pielūdza noslēpumainu dievu-rāpuli, "karkodila" izskatā.

"Arhaiskā rāpuļa kulta atskaņas saglabājās Novgorodā, kur Peruna svētvietas, ko 983. gadā uzcēla Dobriņa, vietā pirms tam atradās kaut kāda "korkodila" svētnīca".

Rāpuļa tēls daudzas reizes ir atrodams kultūras un arheoloģijas pieminekļu vidū Novgorodas un Pleskavas zemēs. Šī zvēra atveidojumi ir uz dažādiem to laiku sadzīves priekšmetiem - piekariem, biķeriem, ieročiem. Akadēmiķis Ribakovs uzskata, ka "krievu krokodila" eksistēšanas fakts neizsauc šaubas, tāpēc ka tas ir atstājis savas pēdas daudzu Ziemeļrietumu Krievijas daudzu upju un ezeru nosaukumos, toponīmos. Jaščeras upe, Jaščino ezers, apdzīvotas vietas Jaščera, Mazā Jaščera, netālu no Kļinas pat atradies Spasokrokodiļnajas klosteris! Tagad tas ir ciems Spaskrokodoļino.

Pakāpeniski tuvojamies mūsu laikiem. Lūk, dokuments pavisam oficiāls, gan no Centrālās Krievijas. Tas atrodams Arzamasas pilsētas arhīvos:

«Лета 1719 июня 4 дня в уезде буря великая, и смерчь, и град, и многие скоты и всякая живность погибли. И упал с неба змий, Божиим гневом опаленный, и смердел отвратительно. И помня Указ Божией милостью Государя нашего Всероссийского Петра Алексеевича от лета 1718 Куншткамере и сбору для ея диковин разных, монструзов и уродов всяких, каменьев небесных и прочих чудес, змия сего бросили в бочку с крепким двойным вином...»

[1719. gada jūnija 4. dienā apriņķī bija vētra liela, un virpuļviesulis, un krusa, un daudzi lopi un visāda dzīvība gāla bojā. Un no debesīm pūķis, ar Dieva dusmām apsvilināts un pretīgi smirdēja. Un atceroties Ar Dieva žēlastību mūsu Visas krievijas Valdnieka Pētera Aleksejeviča ediktu no 1718, gada par Kunstkameru un vākšanu priekš tās visās dīvainības, monstruozus un kropļus visādus, debesu akmeņus un citas dīvainības, pūķi šo mēs iemetām mucā ar stipru, divkāršu vīnu... - t.p.]

Papīru ir parakstījis zemstes komisārs Vasilijs Štikovs. Pēc apraksta, smirdīgais monstrs, kas nokrita no debesīm, bija ar īsām ķepām un milzīgu rīkli, kas pilna asiem zobiem. Tas ir, pēc apraksta tipisks giviots, ko pirms 200 gadiem ieraudzīja pirms tam Gerberšteins, un smirdēja tikpat pretīgi kā "korkodils", ko aprakstīja Gorsejs!

Tagad paskatīsimies uz šo problēmu ar mūsdienu zinātnes acīm. Pēc apraksta, mūsdienu speciālisti pieskaita dzīvnieku, nevis krokodiliem, bet drīzāk ihtiostegām. Ihtiostega ir agrīno tetrapodu ģints, kas dzīvojusi apmēram pirms 367 - 362,5 miljoniem gadu un bija starpposms starp zivīm un amfībijām. Ihtiostegas var uzskatīt par pārejas formu no bārkšspuru zivīm un virszemes mugurkaulniekiem. Ihtiostegām bija kājas, taču tās varbūt arī netika izmantotas, lai staigātu. Ihtiostegām bija astes spura un daži maņu orgāni, kas funkcionēja tikai ūdenī. Ķermeni klāja sīkas zvīņas.

Patiešām ihtiostegas ir ļoti līdzīgas krokodiliem. taču tās ir izmirušas pirms daudziem miljoniem gadu. Vai tiešām tās ir dzīvojušas pirms kaut kādiem 150 - 300 gadiem, sējot šausmas mūsu senču prātos? Kāpēc ne. Atceramies, ka citu bārkšspuru radījumu, ko uzskatīja par uzmirušu pirms daudziem miljoniem gadu, latimeriju, pirmo reizi izzvejoja tikai 1938. gadā Čalumnas upē, kas ietek Indijas okeānā. Tā bija sensācija, tāpēc ka uzskatīja par neiespējamu sastapt dzīvu dinozauru laikabiedru, kas līdz tam bija pazīstams tikai pēc pārakmeņotām atliekām. [Vispār jau tā novada iedzimtie šādu zivi pazina jau sen un mierīgi zvejoja un ēda - t.p.]

Apbrīnojumi, ka pēdējās ziņas par "ziemeļu krokodiliem" datētas ar pavisam neseniem laikiem. XIX gadsimta otrajā pusē, aprakstot kādas baznīcas iedzīvi Baltkrievijā, uziets šāds formulārs:

«Как вскрыли мы погребок церковный, так увидели шкилеты, древние очень, потому что уже не жёлтые были, а белые-белые. Один шкилет как будто мужчины, только росту огромного, другой – некий звериный, яко крокодилец. Лежали рядышком, а меж ними много кралей рассыпано».

[Kā atvērām mēs baznīcas pagrabiņu, tā ieraudzījām škiletus, ļoti vecus, tāpēc ka vairs nebija dzelteni, bet pavisam balti-balti. Viens škilets it kā bija vīrieša, tikai milzīga auguma, bet otrs - kaut kāds zvēra, kā krokodīlis. Gulēja blakus, bet starp viņiem daudz skaistumlietu izbērtas - t.p.]

Minskas novadpētnieki uzskata, ka pēdējais dzīvnieks ir noķerts Tatāru purvu rajonā, 1885. gadā! Tā izbāzenis ilgi rotāja Minskas reālskolas zooloģisko kabinetu. Tas pazuda XX gadsimta sākumā, pilsoņu kara juku laikā. Tagad Tatāru purvu rajons ir pilsētas centrs, tur atrodas Sporta pils. Pēc apraksta dzīvnieks bijis kā tie paši "givoiti". Melnā krāsā, metru garš un ļoti nikns.

Vai šādi dzīvnieki varēja saglabāties līdz mūsu dienām? Vairums pētnieku, kriptozoologu uz šo jautājumu atbild apstiprinoši. [Abiniekiem jau sals nav bīstams, noslēpjas dūņās un iekrīt ziemas miegā, krokodili Krievijā neizdzīvotu - t.p.]

Avots: versia.ru

http://paranormal-news.ru/news/kogda_pogibli_poslednie_dikie_krokodily_na_rusi/2013-01-22-6107

Pastāv versija, ka par krokodiliem ir noturētas ļoti vecas līdakas, kas varēja izaugt pat vairākus metrus garas. Par tām nākošajā rakstā.

Vēl informāciju var rast te: http://www.culture.pskov.ru/ru/legends/object/15

Un te: http://bibliotekar.ru/kripto/10-1.htm