Sergejs Kuzņecovs. Dzīvie un pieaugušie

Romānu cikls. Domājams, ka var būt saistošs tiem, kuriem gribas izprast otru pusi. Var noderēt...

2011. gads. Arī "Dzīvie un pieaugušie: Sākums.

Romānā "Dzīvie un pieaugušie" pasaule netiek iedalīta bagātos un nabagos, vai baltajoes un sarkanajos - te ir tikai dzīvie un mirušie. Dzīvo pasaule līdzinās ērtajā padomju bērnības pasaulē. Te viss ir pazīstams: nesenā kara varoņus ciena, bet kino rāda vecās, labās filmas par partizāniem; bērni mācās skolā, bet pieaugušie iet uz darbu. Un regulāri kaut ko nepasaka līdz galam... Starp dzīvajiem un mirušajiem ir novilkta Robeža un izveidotas darījumu attiecības. Mirušajiem ir mūsdienu tehnoloģijas un skaists apģērbs, dzīvajiem - mīlestība un draudzība.  Pie dzīvajiem iet laiks, mirušajiem - tā nav.

Toties, gan te, gan tur ir ziņkārīgi skolēni... Kā bija pirms Robežu Novilkšanas? Vai iespējams sagraut Robežu un visiem dzīvot mierā? Vai tas ar kaut ko draud dzīvo pasaulei?  Vai viņi spēs atminēt visas mīklas un izglābs savu pasauli?

Tīmeklī 2014. Grāmata 2018. "Dzīvie un pieaugušie: Tajā pusē.

Pagājuši divi gadi, varoņi izklīduši pa dažādām kompānijām un skolām, taču pēkšņas briesmas atkal spiež viņus sapulcēties kopā. Katram ir tikšanās ar viņa apslēptajām bailēm, katram no jauna būs jāsaprot draudzības cena un jāatrod atbilde uz jautājumu, "kāda ir ciešanu un sāpju cena?".

2018. "Dzīvie un pieaugušie": Pasaule, kādu mēs to redzam".

Robeža satur trauslo līdzsvaru starp dzīvo pasauli un mirušo pasauli. Tā nav bijis vienmēr: dzīvie ir dzīvojuši kopā ar mirušajiem, kamēr liels asiņains karš tos nav izšķīris. Abās pusēs plaukst špionāža un neuzticība. Nika, Goša, Ļova un Marina bija pārliecināti: mirušie ir cietsirdīgi un bīstami, bet Robeža - ir liels labums, ko radījusi liela tauta, taču aculiecinieki atceras pavisam ko citu. Tad, kuram ir taisnība, un, ko darīt, ja tu pēkšņi satiec mironi?

Par romānu autors 2011. gadā saņēmis žurnāla "Mir fantastiki" balvu Mistikas un šausmu žanrā.

Viņš ir viens no Krievijas tīmekļa zināmākajām personām, ebreju kultūras zinātājs. Oficiālā lapa. http://skuzn.ru/

Grāmata par to, kas ir krievu internets, krietni veca.

http://yanko.lib.ru/books/non-fiction/kuznecov-ojupuvaya_slona-l.pdf

Avots.

https://fantlab.ru/work410010