Paradīzes pekle

Autors - Kristīne Kriviņa. Dzejolis tapis literārajam konkursam LatCon 07 ietvaros.

* * *
Paradīzes pekle.
Manas mājas.
Vai nav savādi, ka mēs abi esam
Zvaigznes bez statusa.
Nav ne māju, ne kā cita.

 

 

Elles vārtos dejo mazie velni...
Mūsu nakts bērni..

Nemoki ej.
Nemoki mani ar savu
bezcerīgo mīlu.