NLO – laika mašīnas no nākotnes

image002Noslēpumu pasaulē, oktobris 2001

Kopš Otrā pasaules kara beigām NLO Zemes tuvumā sāka parādīties krietni vien biežāk. Citu pasauļu iemītnieki neatlaidīgi seko līdzi mūsu darbībai, bet, ja izveidojas kritiskas situācijas, - iejaucas tajās.

Mūsdienās daudzi vairs nešaubās par to, ka NLO tiešām ir realitāte. Ievērojamais dokumentu un liecību klāstus apstiprina kosmisko atnācēju pastāvēšanu. Taču tas liek aizdomāties par vairākām būtiskām lietām, piemēram, no kurienes NLO ierodas, kas ir to pasažieri?

 

 

1915.gadā Alberts Einšteins publicēja relativitātes teoriju galējā variantā. No tās cita starpā izriet arī, ka tādas kategorijas kā izplatījums un laiks, kas līdz tam tika uzskatītas par nemainīgām, tik tiešām spēj mainīt savus apmērus. Izcilais mūsdienu fiziķis Stīvens Hokings pierādīja, ka saskaņā ar relativitātes teoriju absolūts laiks vispār nepastāv, tas katram ir individuāls atkarībā no atrašanās vietas izplatījumā.

Balsoties uz šiem, pirmajā brīdī šķietami paradoksālajiem apgalvojumiem, daži zinātnieki nonākuši pie it kā absurdiem secinājumiem. Tā, piemēram, fiziķis Frenks Tiplers pieļauj, ka saskaņā ar relativitātes teoriju sekas var būt pirms cēloņa, piemēram, lode var sasniegt mērķi, iekams izdarīts šāviens. Bet saskaņā ar profesora Van Vatershota hipotēzi NLO ir nekas cits kā laika mašīna, kas mūsu laikā iekļuvusi no nākotnes. Daudzi fiziķi vienojušies idejā, ka visa apkārtējā pasaule ir atomu vibrācija, tie savukārt sastāv no tā saucamajām fundamentālajām daļiņām, kvantiem un kvarkiem, kas ir tīri enerģētiski veidojumi, kam nepiemīt masa un kas nesatur sevī fizikas matērijas. Attiecīgi viss, ar ko mēs saskaramies, ir enerģija, precīzāk, dažādas tā formas, atšķirīgas pēc vibrāciju biežuma un visbeidzot – no dažādām Visuma dimensijām.

Mūsu starpā – nepārvarams bezdibenis

Jau pirms 3000 gadiem indiešu Vēdās pausts, ka pasaules radīšana sākās ar to, ka Dievs ievirzīja kustībā sastingušo matēriju. Un kopš tiem laikiem viss, kas mums apkārt, ir tikai, pateicoties kustībai, tajā skaitā svārstībām, kas nes dažādu formu enerģijas. Mums pierastā fiziskā pasaule ir viena no daudzajām Visuma dimensijām. Bet arī pat šo dimensiju mūsu maņu orgāni spēj uztvert visnotaļ ierobežoti.

Liecības par to, ka izplatījumā pastāv daudzas apdzīvotas dimensijas vai līmeņi, ir arī Bībelē. Tā Lūkasa evaņģēlijā epizodē ar bagātnieku un nabago Lācaru, kurš atrodas „debesīs”, bet bagātais pēc nāves nonācis ellē, pārdzīvo mocības un lūdz, lai viņu pieņem debesīs, Ābrams bagātajam saka: „ ... starp mums un jums atrodas liels bezdibenis, ka tie, kas no šejienes vēlētos noiet pie jums, to nespētu, tāpat arī no jums pie mums.” Evaņģēlijā tiek runāts ne tikai par astrālo pasauli, bet arī par to, ka pastāv daudzas apdzīvotas, taču mūsu uztverei nesasniedzamas pasaules, kas atrodas dažādās Visuma realitātēs.

Neapstrīdami pierādījumi

Roberts Monro grāmatā „Tālās pasaules” apraksta, kā pabijis citās pasaulēs, un to, kādi tur apstākļi. Mūsu pasaules fizikas likumi tur nedarbojas, bet pat satriecošākā īpatnība ir spēja pārvietoties ārkārtīgā ātrumā, kas daudzreiz pārsniedz gaismas ātrumu un kas savukārt sasniedz teleportācijas iespējas. Tajā astrālajā pasaulē, kur pēc viņa apgalvojuma, Monro pabijis, starpzvaigžņu lidojumus civilizācijas praktizē jau daudzus tūkstošus gadu. Tieši no tādām pasaulēm, no augstākajām Visuma dimensijām uz mūsu fizisko pasauli atlido NLO. Bet tādēļ tiem nākas materializēties.

Kā izskatās tādi materializācijas un dematerializācijas procesi, var ieraudzīt videoierakstos, ko uzņēmis fermeris Edvards Billijs Meiers, kurš, pēc viņa vārdiem, stājies kontaktos ar cilvēkiem līdzīgiem citplanētiešiem no Plejādes zvaigznāja un ne vienreiz vien pakļāvis sevi šiem procesiem. Kā neapstrīdamus pierādījumus vēl bez videofilmas viņš demonstrē arī simtiem fotouzņēmumu, metāla atlūzas, skaņu ierakstus, citplanētiešu kuģu nosēšanās atstātās pēdas, kā arī ir vairāku aculiecinieku liecības. Meiera atbalstītāji norāda, uz iespaidīgo pierādījumu klāstu, tādu kā metāla atlūzas, ko pētīja nu jau nelaiķis Marsels Fogels, kā arī ir augstvērtīgie kosmisko kuģu fotouzņēmumi. Turklāt desmitiem cilvēku apgalvo, ka bijuši aculiecinieki Meiera kontaktiem ar NLO. Un, ja tas viss nav grandioza mistifikācija, tātad šis ir pirmais pierādītais gadījums cilvēka iekļūšanai augsti attīstītā ārpuszemes civilizācijā.

Materializācija un dematerializācija

Materializācijas un dematerializācijas būtība slēpjas mākslā valdīt pār matērijas vibrācijām. Zinātnieks un izgudrotājs elektro un radiotehnikas jomā Nikola Tesla, pētot enerģiju bezvadu nodošanas iespējas, 40.gadu sākumā kopā ar Einšteinu veica laboratoriskus eksperimentus ar nelielu priekšmetu dematerializāciju un atpakaļ – materializāciju. Eksperimenti izrādījās veiksmīgi, un tas pamudināja ASV JKS 1943.gada 22.oktobrī veikt tā saukto Filadelfijas eksperimentu. Uz kuģa „Eldridžs” tika uzstādīts speciāls aprīkojums, un, kad to iedarbināja, kuģis pārcēlās uz citu dimensiju. Eksperimentu varētu uzskatīt par ievērojamu zinātnes sasniegumu, ja vien nebūtu gājusi bojā lielākā daļa komandas, bet tiem, kas izdzīvoja, nebūtu radušies smadzeņu darbības traucējumi. Tomēr ASV valdība un JKS komandieri kategoriski noliedz faktu, ka būtu veikuši tamlīdzīgus eksperimentus.

Bet, neapgūstot dematerializāciju un tādējādi nespējot pārvietoties uz augstākām Visuma dimensijām, tālākā kosmosa izpēte mūsdienās faktiski ir neiespējama. Ar mūsdienu kosmosa kuģu ātrumu 15 000 km/sek. lidojums uz mums tuvāko zvaigzni aizņems vismaz 76 000 gadu. Pat ja lidotu ar gaismas ātrumu, lidojums, piemēram, līdz Plejādas zvaigznājam, ilgtu 500 gadus, bet līdz Andromedas Miglājam – 2 000 000 gadu.

Lai gūtu iespēju apmeklēt citas dimensijas un pēc tam atgriezties atpakaļ mūsu materiālajā pasaulē, nepieciešams ne tikai izstrādāt un izgatavot speciālu aparatūru, bet arī attīstīt cilvēka apziņu līdz tādam pilnības līmenim, kas ļautu tam vadīt savu organismu.

Labie un ļaunie

Pētot senos vēstījumus, ufologi nonākuši pie secinājuma, ka cilvēkiem bijuši kontakti ar NLO jau aizvēsturiskos laikos. Taču kopš Otrā pasaules kara beigām NLO Zemes tuvumā sāka parādīties krietni vien biežāk. Ufologi to skaidro ar atombumbu sprādzieniem, kodolizmēģinājumiem, kā arī kodolu un atomenerģētikas izmantošanas apgūšanu. Lieta tāda, ka kodolsprādzienos un reaktoru avārijās tiek atbrīvots grandiozs daudzums dažādu veidu enerģijas, no kurām lielāko vairumu mūsu zinātne nepazīst. Bet tās zina un reģistrē citas civilizācijas. Mūsu kodolenerģētikas attīstība citām civilizācijām kalpoja kā trauksmes signāls un pamudināja tās pastiprināt novērošanu. Kodolsprādzienu procesa notiek atomu iznīcināšana, to daļas iekļūst citās pasaulēs un izjauc tur dabisko procesu norisi. Tāpēc šo pasauļu iemītnieki neatlaidīgi seko līdzi mūsu darbībai, bet, ja izveidojas kritiskas situācijas, - iejaucas tajās.

Pēc daudzu ekstrasensu apgalvojumiem, savas bioterpeitiskās spējas viņi ieguvuši vai nu pēc nepastarpināta kontakta ar citplanētiešiem, vai arī pēc tam, kad uz tiem no NLO raidīts stars, vai citu kontaktu ar NLO rezultātā, kas nereti notikuši sapnī. Bet vairums parapsihologu uzskata, ka tieši miegā mēs nokļūstam astrālajā pasaulē, ko jau izsenis apguvušas citas civilizācijas, kuru pārstāvji draudzīgi noskaņoti pret Zemes iedzīvotājiem un ierodas pie mums materializētu NLO ekipāžu veidolā. Tiesa, ir ne mazums ziņu par visnotaļ nedraudzīgu citplanētiešu izrīkošanos ar Zemes iedzīvotājiem – nolaupīšanas, nežēlīgas pakļaušanas eksperimentiem, izvarošanas. Kas gan ir šie naidīgie atnācēji, un no kurienes tie uzrodas? Tas ufologiem pēc iespējas ātrāk jānoskaidro. Un sen jau ir laiks viņiem talkā doties arī tā sauktās klasiskās zinātnes pārstāvjiem.