Mazās valstiņas atdzimšana. Seborgas firstiste.

Itālijas pašos rietumos atrodas maza pilsētiņa Seborga, kas jau daudzus gadu desmitus lepni dēvē sevi par neatkarīgu valsti - Seborgas firstisti.

Protams, mūsdienās tas vairāk ir ar tūrismu saistīts reklāmas projekts, bet vēsturiski tam var atrast zināmu pamatu, lai gan, kā jau vienmēr, arī pretējai pusei ir savi argumenti.

 

 

Viduslaikos patiešām tāda firstiste ir bijusi un to sākumā ir dibinājuši mūki 954. gadā. Vēlāk vara kļust laicīgāka. Vēstures gaitā firstiste ir te vinas, te citas lielākās kaimiņvalsts vasalis, taču nekad nav zaudējusi zināmu patstāvību. 1625. gadā Seborga gandrīz zaudē neatkarību un tiek pievienota Savojai, taču sākas Savojas - Dženovas karš, kas vēsturē iegājis ar nosaukumu "Sāls karš", kura gaitā Seborgas liktenis vairs neliekas tik svarīgs. Tomēr, 1697. gadā Savoja firstisti nopērk. Dženova cenšas noprotestēt darījumu, bet nesekmīgi. Tomēr Savojas valdīšanas laiks nav ilgs, 1729. gadā ar Francijas ziņu firstiste kļūst par Sardīnijas karalistes protektorātu. Pēc 20 gadiem, 1748. gadā, Itālijā ietilpstošo valstu sarakstā Seborga nav pieminēta, taču 1770. gadā Sardīnijas Austrijas karalim iesniegtajā sarakstā Seborga ir minēta kā Svētās Romas impērijas suverēnā firstiste. Par patstāvīgu tā tiek dēvēta arī Vīnes kongresā, 1814. gadā. Kad 1861. gadā izveidojas apvienotā Itālijas valsts, zemju sarakstā Seborgu nepiemin, kas seborgiešiem kalpo par pamatu pieņēmumam, ka firstiste nekad oficiāli nav pievienota Itālijai. Tieši to 1963. gadā, pētot senus dokumentus, atklāj kāds Džordžio Karbone un sāk kustību par neatkarības atjaunošanu, izvirzot savu kandidatūru firsta amatam un - gandrīz vienbalsīgi uzvar, kļūstot par Džordžio I. Pilsētnieki savu statusu uztver nopietni un tagad viņiem ir gandrīz visi neatkarīgas valsts atribūti, pat sava nauda - luidžino - pastmarkas, pases utt. - un 1995. gadā pieņemtā konstitūcija. Ir pat armija, kas satāv gan tikai no trīs cilvēkiem, bet ar savu darbu tiek galā lieliski, jo Seborga jau nevienam neuzbrūk un arī viņai neviens netaisās uzbrukt. Itālija pret Seborgas centieniem uz neatkarību izturas mierīgi. Galvenais, ka pilsētiņā, kas vispār atrodas nedaudz nomaļus no galvenajiem ceļiem, tagad uzplaukst tūrisms, jo kuram tad negribas apmeklēt gandrīz vai pašu mazāko valsti pasaulē - kaut arī virtuālu. Firstistei ir konsulārie dienesti jau 35 pasaules valstīs. Pilsētiņa ar 316 iedzīvotājiem (2008. gada dati) var atļauties tērēt 1 miljonu dolāru gadā savu ēku restaurēšanai - tas tiešām ir veiksmīgs projekts! Vai tā nav fantastika?
Sīkāka informācija šeit:
http://seborga.chat.ru/seborga.htm
http://en.wikipedia.org/wiki/Seborga

Reklāmas klips.

http://www.youtube.com/watch?v=_rDkKKQuAuY&feature=player_embedded

Mājas lapa.
http://www.principatodiseborga.com/