Marī Brennana. Pūķu dabiskā vēsture. Lēdijas Trentas memuāri. A Natural History of Dragons. The Memoirs of Lady Trent

Dārgo lasītāj! Uzskatām par savu pienākumu brīdināt Jūs, ka šīs grāmatas lasīšana ir nodarbe ne jau cilvēkiem ar vājiem nerviem.

Vismaz tieši tādā pašā veidā, kā pūķu pētīšana. No otras puses autore ir pārliecināta, ka šādi pētījumi sola tādu balvu, ar kādu diez vai spēs līdzināties jebkura cita: pat īss mirklis, ko jūs pavadītu blakus pūķim, tā ir sajūsma, ko jūs neaizmirsīsiet nekad. Turklāt Izabellas, lēdijas Trentas viedoklim jūs varat uzticēties: visa pasaule no Skotijas līdz pašiem tālākajiem Erigas nostūriem pazīst viņu, kā izcilu naturālisti un pašu izcilāko drakonoloģi. Šī lieliskā sieviete ir izvedusi pūķu pētniecību  no mitoloģijas un nesapratnes tumšajiem brikšņiem līdz mūsu laiku zinātnes spilgtajai gaismai. Taču pirms tam, kad viņa kļuva par slavenu zinātnieci, kādu mēs viņu pazīstam šodien, Lēdija trenta bija tikai jauna, lasīt mīloša sieviete, kuras kaislība uz zinātnēm, protams, arī uz pūķiem, meta izaicinājumu viņas dienu vienmuļajam tecējumam. Tagad jūsu priekšā, viņas pašas vārdiem sakot, ir patiesā vēsture pētošam garam, kurš riskēja ar savu reputāciju, perspektīvu un trauslo cilvēka miesu, lai apmierinātu zinātnisko ziņkāri; pārīstas mīlestības un laimes leklējumiem, spītējot pašas ekscentriskumam; un, protams, par aizraujošām ekspedīcijām bīstamajos Vištranas kalnos, kuru laikā Trenta veica pirmo no daudziem vēsturiskajiem atklājumiem, kas uz visiem laikiem izmainīja pasauli.

(Pirmās grāmatas anotācija.)

Sīkāk: https://www.labirint.ru/books/631227/

Marī Brennana ir amerikāņu rakstniece, īstajā vārdā - Brina Noienšvandere. Esot Hārvardas universitātes studente, Noienšvandere kļuva par asociācijas Harvard-Radcliffe Science Fiction Association līdzpriekšsēdētāju. Pēc Hārvardas pabeigšanas viņa turpināja mācības Indiānas Universitātē, pētot folkloru un antropoloģiju; 2008. gadā viņa pamet aspiramtūru, nepabeidzot doktora disertāciju, lai kļūtu par rakstnieci.

Sīkāk: https://www.labirint.ru/authors/198833/

Visas Hugo balvas, teksts krieviski. Brennanai nominācija 2018. gadā.

https://fantlab.ru/award2#c8543