Ķīnas tautas pasakas (un fantastika) latviešu valodā

Es gribētu rakstīt par ķīniešu fantastiku latviešu valodā, taču, cik zinu, latviski ir tulkota tikai viena rakstnieka fantastiska grāmata. Tāpēc mēģināšu noskaidrot, kas noticis fantastikas māsas pasakas lauciņā.

Pirmskara Latvijas grāmatu izdevniecībā Ķīnas pasakas ir sakārtojus profesors Pēteris Šmits, kurš ir izdevis arī cita veida literatūru par Ķīnu. 1936. gadā izdevniecībā “Valters un Rapa” tiek izdotas viņa tulkojumā “Ķīniešu pasakas”. Par Ķīnu profesors interesējas jau 1920. gados, par to liecina šeit publicētais ķīniešu mitoloģijas apskats par pēcnāves tiesu.

https://www.5mirkli.lu.lv/eng/printed-matters/printed-matters-images/ul-professor-peter-schmidts-book-collection/

2. pasaules karš pārtrauc šo tendenci. Taču ķīniešu pasaku tulkojumi nekur nepazūd.

1953. gadā Latvijas valsts izdevniecībā (LVI) izdod nelielu ķīniešu tautas pasaku krājumu “Brāļi Lju”.

Latviešu tulkojumā 1959. gadā LVI iznāk liels dažādu tautu pasaku krājums, kur titulpasaka “Burvju ota” un tās varonis ir redzams uz izdevuma vāka.

Vēlākā informācijā e – grāmatas lapās sastopamas 7 ķīniešu pasakas.

Brāļi Lju . Par Čžan Sjao-ci un Li Ke-bao. Mūks un skolēns. Bagātība un darbs. Tīģeris un lapsa.  Ma-ljans un burvju ota. Garā diena.

Grāmatu atkārtoti izdod 2002. gadā.

https://examplewordpresscom1500.wordpress.com/2015/10/23/burvju-ota-aizrobezu-tautu-pasakas/

Pasaku grāmatu sērijā “Brīnumzeme” 1987. Gadā izdevniecībā “Liesma” tiek izdots ķīniešu pasaku krājums “Mūžības kalni”.

http://www.ibook.lv/BD_muzibas-kalni-emilija-marjutina-aivars-sprudzs.aspx?BID=72e6d869-9bea-4c12-acdb-a5f6e0d87751

Jāņa Rozes Apgāds 2008. gadā publicē “Ķīniešu pasakas” valērija Lastova tulkojumā, tikai – no franču valodas.

https://www.goodreads.com/book/show/13513031-nie-u-pasakas

“Ķīniešu gudrības grāmatu Tunsin” doktora Čārlza Vindridža apstrādē, tulkotu latviešu valodā, 2010. gadā izdod apgāds “Jumava”.

https://www.janisroze.lv/lv/gramatas/maksla/kultura/kiniesu-gudribas-gramata.html

Vienīgā ķīniešu fantastika latviešu valodā ir Lao Še “Piezīmes par kaķiešu pilsētu”. Iznākušas 1986. gadā. Krājumā ir vēl divi reālistiski stāsti.

https://examplewordpresscom1500.wordpress.com/2015/11/20/lao-se-piezimes-par-kakiesu-pilsetu/

Ķīniešu fantastikā pašlaik vērojams liels uzplaukums, taču gaidīt to, ka kaut kas tiks izdots arī latviski, ir grūti. Fantastikai pie mums ir pārāk mazs tirgus. Pašreiz ķīniešu fantastika aktīvi tiek tulkota angļu valodā, var cerēt uz grāmatām arī krievu valodā.