Kāpēc anime personāžiem ir tik lielas acis?

Šis jautājums rodas katram, kurš pirmo reizi iepazīstas ar šo žanru. Liekas, tā ir tipiski japāniska parādība, var pat teikt, japāņu kultūras seja, kāpēc tad uz sejas ir molzīgas nejapāniskas acis?

Atbildes slēpjas japāņu, kā tautas, reakcijā uz pagājušā gadsimta notikumiem. 1945. gadā japāņu identitāte atnesa japāņiem milzu nepatikšanas, noveda pie šausmīgas katastrofas un amerikāņu okupācijas. No šī laika līdz pat mūsdienām japāņi meklē savu vietu jaunajā pasaulē, Pax Americana.  Visas savas tradicionālās kultūras iezīmes viņi kultivā gandrīz tikai eksportam, kā etnogrāfiju, vai kā hobiju brīvā laika atpūtai. Sava gara dziļos pamatus viņi tagad atrod nevis Japānā, bet Klusā okeāna otrā krastā.

Jāsaka, ka šajā tieksmē, mainīties uz labo pusi, japāņi ir guvuši iespaidīgus panākumus. Aizņēmušies no uzvarētājiem tipiski amerikānisko un tipiski trulo komiksu žanru, japāņi to apguva un pārveidoja tik labi, ka japāņu manga tagad ir pārpludinājusi visus Štatus, sekmīgi konkurējot ar komiksu tā dzimtenē, bez tā ar vieglumu iekarojusi Eiropu un tieši mūsu acu priekšā ienāk arī mūsu dzīvē. Tādu pašu triumfālo ceļu atkārto anime, japāņu multfilmas pēc šiem komiksiem.

Savas eksistēšanas laikā anime ir izpletusies par veselu kultūras sfēru un ražošanas industriju, tajā ir tik daudz novirzienu, tendenču un variantu, ka tos visus aptvert nav iespējams. Anime radītāji ir vienādi virtuozi kā daudzsezonu seriālos, tā arī trīs minūšu šedevros, un attiecīgi visās starpformās, kas iespējamas starp šiem diviem, galējiem skalas punktiem.

Tieši tāpēc anime varoņiem ir tādas milzīgas acis - tāpēc ka viņi skatās uz mums no nākotnes. No jaunās, brīnišķīgās pasaules, kur uz visiem laikiem ir pazudusi japāņu nacionālā atpalicība, izolacionisms un militārisms, tur japāņi ir sevi atraduši un viņiem ir tikai katras rietumu megapoles iedzīvotāju labās un sliktās rakstura īpašības. Un - nekādas citas. Vai par to viņus apskaust, vai arī noskumt, tas katram pašam ir jāizlemj.

http://tisk.org.ua/?p=3377

Attēlos, ieskatam - anime meitenes.