Kabineta lomu spēle "Trīs" LatCon2011 ietvaros

Kabineta lomu spēle „Trīs”

Kad un kur notiks spēle „Trīs”?

Spēle norisināsies 2011. gada 28. maija vakarā, no pulksten 19:00 līdz aptuveni 24:00, kafejnīcas „Marta” banketu zālē, Krišjāņa Barona ielā 59/61. Karte redzama šeit.

Kādā pasaulē notiks spēle „Trīs”?

Spēle norisinās Mihaela Endes „Bezgalīgā stāsta” pasaulē - Fantāzijā. Pēc šīs grāmatas motīviem uzņemta arī filma „Bezgalīgais stāsts”. Iepazīšanās ar šiem darbiem pirms spēles nav obligāta un būtiskas priekšrocības nesniegs, tomēr par ļaunu tas arī noteikti nenāks.

Galvenie fakti par Fantāziju, kas būtu ņemami vērā:

-          Fantāzijas demiurgi jeb radītāji ir cilvēkbērni. Viņi dzīvo savā pasaulē „aiz Fantāzijas robežām”, un viss, ko viņi spēj iztēloties, Fantāzijas pasaulē kļūst īsts. Tātad Fantāzijas pasaulē līdzās mitinās visi jebkad izdomātie radījumi – gan izstāstītu stāstu un pasaku, gan tikai domās radītu pasauļu būtnes.

-          Fantāzijas pasaules centrā atrodas Ziloņkaula tornis, kurā mitinās Bērnišķā Ķeizariene – šīs pasaules valdniece. Viņas eksistence ir noslēpums, neviens par viņu neko skaidri nezina. Bērnišķās Ķeizarienes zīme un cienītākā un svētākā zīme Fantāzijā ir Aurins – simbols, kurā divas čūskas savijušās un kož viena otras astē.

-          Fantāzijas pasaulē darbojas t.s. sižeta ģeogrāfija, tas ir, noteiktā brīdī – noteikta notikuma ietvaros – var robežoties jebkuras divas zemes, un jebkura vieta ir tik tālu, lai padarītu sižetu iespējami atbilstošu vajadzīgajam. Līdzīgi var pielāgoties arī citas parādības.

Kāda notikuma dēļ mēs visi tur atrodamies?

Ik gadu Romoves pilsētā norisinās Zvaigžņu svētki, kurā no visām Fantāzijas malām sabrauc gan klaidoņi, gan muzikanti, gan tirgotāji, gan augstmaņi – visi, ko iespējams iedomāties. Romoves pils centrālais spārns šai laikā tiek atvērts apmeklētājiem. Spēles „Trīs” notikumi norisinās galvenokārt Romoves pils mazajā zālē šo svētku ietvaros, kur šajā vakarā notiek stāstnieku konkurss un dažādas spēles. Stāvu zemāk Ieejas zālē notiek viesības.

Kādu tēlu es varu izvēlēties?

Spēlē iespējams piedalīties gan ar oriģināltēliem, t.i., tēliem, kuru pasauli esat izdomājuši paši, gan ar aizgūtiem tēliem, t.i., tēliem, kas ieradušies no kāda zināma stāsta pasaules. Tomēr aizgūtie tēli nedrīkst būt konkretizēti, piemēram, jūs nevarat spēlēt Frodo Baginsu, taču jūs varat būt pusaudžu vecuma hobits.

Tēliem var piemist īpašas spējas, ja tās iepriekš pieteiktas un apstiprinātas, tādā gadījumā tās parādīsies jūsu tēla kartē, varēs tikt izmantotas spēles meistara klātbūtnē, uzrādot viņam šo karti. Nav konkretizētas maģijas sistēmas, rezultātu nosaka spēles vadītāji.

Spēlē varēs iesaistīties brīvi jebkurš interesents, tomēr priekšrocības uz interesantāku spēli būs spēlētājiem, kas pieteikuši dalību līdz 18. maijam. Pieteikumā vēlams minēt:

-          Tēla vārdu

-          Tēla sugas/cilts galvenās īpašības (oriģināltēlu gadījumā) vai tēla un tā pasaules avotu (aizgūta tēla gadījumā)

-          Svarīgākos tēla biogrāfijas faktus

-          Dažas tēla personības iezīmes, piemēram, sevišķa interese par misiņa priekšmetiem vai nepārvaramas bailes no čūskām

Tēla aprakstu brīvi izvēlētā formā, minot arī spēlētāja vārdu, uzvārdu vai pseidonīmu, jāsūta uz e-pastu speletris@gmail.com

Kas man jāvelk mugurā un jāņem līdzi?

Tērpam iespēju robežās jāatbilst attēlotajai radībai. Tomēr, ja ļoti vēlaties pazīmi, kuru grūti attēlot, tas ir pieļaujams, un šādu pazīmju nēsātāji tiks pieteikti spēles sākumā. Ja jums spēlējot rodas sajūta, ka otrs ir aizmirsis šo pazīmi, tad jūsu pienākums ir to viņiem atgādināt.

Spēlē nav paredzētas kaujas ar ieročiem, ja jums tie ir līdzi, tie lietojami kā tērpa elementi. Taču ir iespējami plānoti priekšnesumi – cīņu paraugdemonstrējumi.

Ja jūs vēlaties savā īpašumā maģisku vai citādi svarīgu objektu, to varat minēt tēla aprakstā. Objekta konkrētās īpašības un to, kā objekts nonācis jūsu īpašumā, kā arī jums pieejamo informāciju par šo objektu piešķirs spēles meistari, to apstiprinot. Ne visi pieteiktie objekti noteikti tiks apstiprināti.

Kas vēl ir svarīgi?

Ļoti laipni gaidīti cilvēki ar saviem mūzikas instrumentiem, kuri vēlētos paspēlēt kaut ko videi atbilstošu.

Spēles ietvaros notiks stāstnieku sacīkstes, tāpēc visi spēles dalībnieki aicināti sagatavot savu priekšnesumu. Tas sniedzams no tēla pozīcijas.

Vēlams paņemt līdzi nelielu groziņu. Dzērienus būs iespējams iegādāties arī kafejnīcā pirmajā stāvā.

Jautājumus, tāpat kā tēlu aprakstus, gaidām uz e-pasta adresi speletris@gmail.com