Jaundibināmas partijas jaunvārdu krājums

Mums svešais un turklāt vēl padomju pagātnes maitātais vārds „partija”, sevī nesdams šķelšanas un atdalīšanas nozīmi, ir panācis politiķu atsvešināšanos no tautas. Jauna, latviska vārda pieņemšana radīs iespēju jauna veida attiecību dibināšanai. Ņemot vērā jaundibināmās partijas prasības un jaunas, sistēmiskas pieejas nepieciešamību visas valsts struktūras radikālai pārvaldei, darba grupa, kuras sastāvā ir vadoši Latvijas filologi, juristi, filozofi un klasisko valodu speciālisti, izstrādājusi jaunu, latvisku un semantiski neaptraipītu terminu krājumu. Ikviena jaunvārda izstrādē un ieviešanā ņemts vērā vēlamais, nevis esošais attīstības modelis, skaidri apzinoties, ka vārds ir tas, kas nosaka esamību, nevis otrādi.

 

 

Partija – kopa

Partijas biedrs – koplis

Partijas priekšsēdētājs – kopturis

Partijas kongress – kopene

Partijas kase – kopas pūrs

Partijas nodaļa – pakope

Partijas nodaļas vadītājs – koppuisis vai kopmeita

Partijas programma – kopu teorija

Partijas preses sekretārs – vējiņš

PR (Public Relations) speciālists – PP (pūtiņš un palaidiņš)

Vēlēšanu rezultātā kopu pārstāvji tiek parlamentā. Saukt viņus par deputātiem šodien jau nozīmē rupji lamāties. Lai arī parlamentārā sistēma ir aizgūta, tas nenozīmē, ka mums jāturpina lietot svešie, nīstamie vārdi.

Deputāts – nogrieznis

(Gan tāpēc, ka tiek nogriezti labākie sabiedrības pārstāvji kā vārpas tīrumā, gan arī tāpēc, ka viņi tiek ievēlēti uz noteiktu laika nogriezni.)

Frakcija – kūlis

Saeima – rija

Saeimas priekšsēdētājs – sprigulis

Valdošā koalīcija – satekle

Opozīcija – pretekle

Ārpusfrakciju deputāts – atgrieznis

Koalīcijas padome – receklis

Valdības izveidošana no vienas kopas kopļiem nepārprotami uzlabos un radikāli mainīs tās darba stilu. Te nepieciešama jauna, sistēmiska pieeja arī terminoloģiskā līmenī.

Premjers – pirmlis jeb pirmkopis

Ārlietu ministrs – pārkopis

Iekšlietu ministrs – iekškopis

Izglītības ministrs – daiļkopis

Tiesību ministrs – līkkopis

Ekonomikas ministrs – saimkopis

Finanšu ministrs – naukopis

Zemkopības ministrs – zemkopis

Satiksmes ministrs – ceļkopis

Labklājības ministrs – lapkopis jeb skujkopis

Valsts amatpersona (jebkura) – valstīklis

Partijas sponsors – balstīklis

Prezidents – kunigeitis

Prezidente – kunigeiša

Policists – pieklājnieks

Ierēdnis – paklājnieks

Karavīrs – parādnieks

Robežsargs – ežturis

Muitnieks – ežlaiža

Valsts pilnvarnieks – koplaiža

Naturalizācijas process – dabekļošana

Pilsonis – dabeklis

Pilsoņa kandidāts, nepilsonis – vēlmeklis

Valsts pilsoņu kopums – sadabe

Administratīvi teritoriālais apgabals – padabe

Valsts pastāvīgie iedzīvotāji – vienbūtņi

Latvijas sadabei, kas sastāv no Kurdabes, Zemdabes, Viddabes un Latdabes, iestājoties Eiropas Savienībā, būs nepieciešams jauns, latviskāks Eiropas Savienības nosaukums. Gan vārds „savienība” rada nepatīkamas asociācijas, gan arī „Eiropa”, kas ir svešas sievietes vārds, nav tuvs un saprotams. Radikāls risinājums ir iespējams, turklāt tas mums jau en ir zināms.

Eiropas Savienība – Līga

Iestāšanās Līgā – Līgo svētki

Nacionālā identitāte – tāpatība

Buržuāziskais nacionālisms (sliktais) – tādējādisms

Patriotiskais nacionālisms (labais) – tādējādība

Tauta – tāds

Atliek vēl restrukturaliz1et tieslietu sistēmu un masu medijus – abās šajās sfērās vēl joprojām valsts bezatbildīgs internacionālisms un aizgūtnieciskums.

Tiesnesis – liktenis

Prokurors – paliktenis

Advokāts – atliktenis

Zvērināts advokāts – nolādētais atliktenis

Ofiss – perēklis

Padomnieks – čūkslis

Premjera padomnieks – pirmļa čūkslis

Medijs – starpene

Masu medijs – pulka starpene

Elektroniskais masu medijs – dzintara starpene

Premjera padomnieks elektronisko masu mediju jautājumos – pirmļa čūkslis dzintara pulka starpeņu lietās

Utt.