Fantāzijas gramatika - beidzot latviešu valodā!

gramatikaApgāds Zvaigzne ABC piedāvā Džanni Rodari vērtīgo un interesanto izdevumu "Fantāzijas gramatika". Šis izdevums, kas ir pazīstams daudziem vecās paaudzes skolotāju, nu ir tulkots latviešu valodā. Tas būs noderīgs padomdevējs ne tikai sākumskolas un pirmsskolas skolotājiem, bet ikvienam, kurš savos bērnos grib attīstīt radošumu, prieku un interesi par savu valodu.

Džanni Rodari (1920-1980) ir pazīstams ne tikai Itālijā, bet daudzās zemēs un ir devis lielu ieguldījumu bērnu literatūras izveidē. 1970. gadā viņš saņēma Hansa Kristiana Andersena prēmiju.

Grāmata Fantāzijas gramatika ir saruna ar pieaugušajiem – bērnu vecākiem, bērnudārzu audzinātājiem, skolotājiem, rakstniekiem, režisoriem un citiem bērnu izglītotājiem – par bērna iztēles pasauli un iespējām to attīstīt, lai sabiedrībai izaugtu radoši cilvēki. 

"Bērna iztēle, kas rosināta izdomāt jaunus vārdus, pēc tam pielietos šo metodi visos pieredzes veidos, kuri prasa radošu pieeju. Pasakas vajadzīgas matemātikai, tāpat kā matemātika vajadzīga pasakām. Tās vajadzīgas dzejai, mūzikai, utopijai, politikai, vārdu sakot, ikvienam cilvēkam un ne tikai fantazētājam.."  (Džanni Rodari)

"Cilvēks spēlējas tad, kad pilnībā kļuvis par cilvēku, un kļūst par cilvēku tikai tad, kad spēlējas." (Frīdrihs Šillers)

 

 

"Vai radoši cilvēki vajadzīgi, lai pasaule paliktu tāda, kāda tā ir? Nu nē! Labāk attīstīsim visu cilvēku radošās iespējas, lai pasaule izmainītos!" (Džanni Rodari)

Grāmatas ievadvārdi:

Visus vārdus visiem!

Pirmoreiz par Džanni Rodari„Fantāzijas gramatiku” uzzināju filoloģijas studiju laikā pirms gadiem trīsdesmit. Toreiz uz literatūrzinātnes lekciju pasniedzējs Gunārs Bībers savā lielajā portfelī  bija atnesis krietnu grāmatu kaudzi un aizrautīgi par tām stāstīja. Viena no tām bija bērnu iemīļotā itāliešu rakstnieka grāmatas tulkojums krievu valodā. Tās apakšvirsraksts bija „Ievads stāstu sacerēšanas mākslā”. Dž. Rodari grāmatā aprakstītās metodes izmantojis gan savā daiļrades procesā, gan vadot nodarbības stāstu sacerēšanā bērniem un pieaugušajiem.

Grāmatas saturs mani, studenti un jaunu skolotāju, pārliecināja un aizrāva. Pārtulkoju to savām vajadzībām mazās burtnīciņās un daudzus gadus Rodari aprakstītās metodes izmantoju stundās. Un skolēniem patika šīs stundas.  Tolaik Latvijā oficiāli atzītu metožu, kā veicināt bērnu radošumu, nebija. Bet itāliešu bērnu rakstnieks stiprināja manu pārliecību, ka pieaugušu cilvēku pienākums ir, izmantojot visus valodas līdzekļus un  iesaistot bērnus spēlē, dot viņiem iespēju atbrīvoties no spriedzes, neīstuma, ko dažkārt rada akadēmiskums izglītībā.

Būtu maldīgi domāt, ka šī grāmata attiecas vien uz pirmsskolas un sākumskolas vecuma bērniem. Mums visiem ir jāmācās būt atvērtākiem, draudzīgākiem, priecīgākiem. Grāmata palīdzēs vecākiem paplašināt priekšstatu par bērnu valodu un tās attīstīšanas iespējām. Rodari aprakstītās metodes ir praktizējamas arī pieaugušo auditorijās. Latvijā un citur pasaulē ir iecienītas improvizācijas teātru izrādes, kurās par līdzdalībniekiem kļūst skatītāji. Esmu novērojusi, ka daudzas no Rodari aprakstītajām metodēm tiek izmantotas šo  izrāžu repertuārā, bet radoši cilvēki grāmatā atklās vēl daudz jauna. Arī pieaugušie labprāt izmanto valodas spēles, lai atbrīvotos no spriedzes, negatīvām emocijām, pārvēršot tās priecīgā, ar fantāziju piepildītā notikumā.

„Apgādā Zvaigzne ABC” nu ir sagatavots šis vērtīgais un interesantais izdevums Astras Šmites tulkojumā no itāliešu valodas. Lai piepildās Rodari demokrātiskais novēlējums „Visus vārdus visiem!”, lai pasaku, mīklu, stāstu, dzejoļu sacerēšanas metodes, leļļu un pārģērbšanās spēles, drāma kā metode un rakstnieka rosinājumi domāt par spēļu dziļāko jēgu palīdz mums visiem atraisīties dzīvai un radošumā krāsainai dzīvei!

Māra Rune, grāmatas redaktore

Sīkāku informāciju lasiet šeit