Arheoloģiskie izrakumi Priedainē turpinās

virs_ar_lapstu

TVNET
2008. g. 5. <st1:city><st1:place>augustā</st1:place></st1:city>

Arī šogad notiek arheoloģiskie izrakumi Priedainē. Iepriekšējie vēsturiskie atradumi liecina, ka Priedaines apkārtne apdzīvota vismaz pirms 5000 gadiem, kad tagadējā Priedaines kāpu josla veidoja plašās Babītes lagūnas ziemeļu krastu.

Akmens laikmeta priekšmeti atrasti mežā pie Priedaines jau 1975. gadā. Tie glabājas Jūrmalas pilsētas muzeja krājumā. 2007.gada septembrī Jūrmalas pilsētas dome piešķīra līdzekļus nelielu pārbaudes izrakumu veikšanai. Pārbaudes izrakumu mērķis bija noskaidrot iespējamās senākās dzīvesvietas Jūrmalas pilsētas teritorijā saglabāšanās stāvokli un robežas, lai izvērtētu nepieciešamību šo objektu iekļaut aizsargājamo kultūras pieminekļu sarakstā. Šajā nolūkā arheologi atradumu vietā izraka vairākas nelielas pārbaudes tranšejas, iegūstot arheoloģisko materiālu un fiksējot slāņu secību. Pētījumu gaitā apstiprinājās tas, ka te tiešām bijusi senākā zināmā apdzīvotā vieta Jūrmalas pilsētas teritorijā. Pārbaudes izrakumu gaitā tika iegūts arheoloģiskais materiāls, kas attiecas uz neolīta jeb jaunāko akmens laikmetu. Visi šie atradumi glabājas Jūrmalas pilsētas muzejā.

 

 

Pateicoties Valsts Kultūrkapitāla fonda un Jūrmalas pilsētas domes finansiālajam atbalstam, šā gada pavasarī ģeologs, Baltijas jūras krastu pētnieks, profesors Guntis Eberhards veica ģeoloģisko izpēti par senās Babītes lagūnas attīstību, lai iegūtu skaidrāku priekšstatu par dabas vides izmaiņām piekrastes joslā un dabas apstākļiem apmetnes apdzīvotības laikā. Savukārt no 24. jūlija līdz 6. augustam Priedainē notiek arheoloģiskie izrakumi. Šos darbus veic Latvijas Vēstures institūta arheologs Valdis Bērziņš, speciālisti no Latvijas un Vācijas, kā arī Jūrmalas pilsētas muzeja galvenais zemūdens speciālists Voldemārs Rains.

Šodien, 5.augustā, no plkst. 10:00 līdz 16:00 interesenti aicināti uz Priedaini, kur notiek arheoloģiskie pārbaudes izrakumi. Būs iespēja uzdot jautājumus speciālistiem, kā arī apskatīt šā gada jaunatradumus.

Oriģinālu lasiet šeit