Ir tāda rakstniece. Eleonora Ratkēviča

Eleonora Ratkēviča (1961. g. 18. jūlijā Rīgā) –   fantāzijas žanra rakstniece.

Eleonora Ratkēviča ir dzimusi Rīgā.   Beigusi Latvijas Valsts universitātes Bioloģijas fakultāti, strādājusi par nodaļas redaktori Zinātniski tehniskajā bibliotēkā, bijusi jaunākā zinātniskā līdzstrādniece Rīgas Medicīnas institūtā un strādājusi arī skolā par skolotāju.

Par savu jaunību Eleonora Ratkēviča vēlāk rakstīja savā autobiogrāfijā: “... biju uzskaitē Rīgas Kinostudijas masu skatu dalībnieku grupā, nodarbojos ar karatē, mācījos svešvalodas, bija milzum daudz vēl citu interesantu lietu, lasīju ķīniešu un japāņu klasisko literatūru un darbus filozofijā (visu, ko vien tulkojumos varēja dabūt), piedalījos mākslinieciskajā pašdarbībā, mēģināju gleznot...”

 

 

1991. gadā Eleonora Ratkēviča publicēja savu pirmo fantāzijas žanra stāstu “Ближе смерти, дальше счастья” (Tuvāk nāvei, tālāk no laimes), bet 1996. gadā – romānu “Наемник мертвых богов“ (Mirušo dievu algotnis).

Eleonora Ratkeviča ir vairāk nekā desmit publicētu stāstu un romānu autore. Raksta galvenokārt fantāzijas žanrā, par romānu "Koka zobens" 2007. gadā ir saņēmusi "Lielā Zilanta" balvu. Nominēta arī "Aelitas", "Interpreskona", "Bronzovaja Uļitka" un "Straņnik" balvām. Vairāki darbi ir sarakstīti kopā ar vīru Sergeju Ratkeviču.

http://www.russkije.lv/lv/lib/read/e-ratkevich.html

Bibliogrāfija.

Romānu cikls "Koka zobens".

Romāni: "Koka zobens" (1997), "Zobena rokturis" (2000), "Zobens bez roktura" (2001).

"Nailisas cikls".

Romāni: "Tae ekkeir!" (2003), "Lare-i-t'ae" (2004).

Atsevišķi romāni: "Mirušo dievu algotnis" (1996), "Džets no Džetevenas" (1996), "Jaunākā patriarha paradoksi" (2002).

Stāstu krājums "Tuvāk nāvei, tālāk no laimes" (2005).

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D1%82%D0%BA%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87,_%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D1%80%D0%B0_%D0%93%D0%B5%D0%BD%D1%80%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0